قسمت 1:وردپرس چیست؟

برای راه اندازی یک وبسایت چند مولفه اصلی رو نیاز داریم. که  به ب…

اصطلاحات فنی

Absolute Path | مسیر مطلق مسیر فایل که با شناسه گرداننده و دا…