قسمت ۸: مدیریت فهرست ها در ورد پرس

 مدیریت فهرست ها:ایتدا وارد پیشخوان شوید و بعد تمایش و در انتها قسمت فهرست

در این بخش شما میتونید فهرست ها ی سایت خودتونو تنظیم و در جایگاه دلخواه بگذارید

 قسمت برگه ها : در این قسمت می توانید برگه هایی که در وردپرس ساخته اید را اضافه کنید.
قسمت نوشته ها: می توانید مطلب مورد نظر خود را روی تیک کناری آن کلیک کنید و بعد تفرودن به فهرست در نتیجه در فهرست شما نمایان می شود.
قسمت پیوند دلخواه:می توانید یک لینک دلخواه به همراه اسم لینک را بنویسید تا در فهرست ها نمایش دهد.
 قسمت دسته ها : می توانید دسته مورد نظر خودرا به فهرست اضافه کنید یا هر فهرست دیگری.

نکته: با drag & drop کردن آِتم ها میتونید آنها را مرتب کنید

نکته: هر قالب بسته به طراحی و ساختار خود میتوانید چندین موقعیت مختلف برای نمایش منو داشته باشد، بعنوان مثال یک منو برای هدر سایت و یکی برای نمایش در فوتر. هنگام مدیریت فهرست های خود میتوانید با انتخاب “جایگاه در پوسته” تعیین کنید که این فهرست خاص باید در چه بخشی نمایش داده شود. برای هر جایگاه تنها یک منو را میتوان انتخاب نمود.